Bộ Nội vụ cho biết khi thanh tra phát hiện những trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch vẫn được bổ nhiệm phó trưởng phòng tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Hải Dương.

So co 44 lanh dao: Chua dap ung tieu chuan van duoc bo nhiem - Anh 1

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có Thông báo số 40/TB-TTBNV kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng và việc ký hợp đồng làm công tác chuyên môn của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương.

Bổ nhiệm tràn lan

Thông báo nêu rõ một số thiếu sót trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương. Theo đó, có 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính. Một số trường hợp có thời gian làm công chức tại Sở LĐTB&XH tỉnh Dương chưa đảm bảo để đánh giá, nhận xét về kết quả thực hiện nhiệm vụ, khả năng quy tụ nhưng đã được bổ sung quy hoạch và được bổ nhiệm phó trưởng phòng. Một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Bên cạnh đó, tại thời điểm 15/10/2016, Sở LĐTB&XH Hải Dương có 9 phòng với số lượng Phó trưởng phòng là 31 người, trong đó có 6 phòng chuyên môn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm do Sở LĐTB&XH Hải Dương trình UBND tỉnh là 8 người.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương quyết định cho 7 công chức thôi giữ chức vụ phóng trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và 1 phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18/11/2016, số lượng phó trưởng phòng của Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương là 23 người.

Tuy nhiên, hiện nay Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại đề án xác định vị trí việc làm.

Kết luận cũng chỉ ra việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương qua kiểm tra kỳ xét tuyển viên chức năm 2016 cho thấy, về cơ bản, việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức còn có thiếu sót, tồn tại như kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm này yêu cầu trình độ, chuyên ngành đào tạo của vị trí việc làm quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp không phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm được ban hành kèm theo Đề án vị trí việc làm do trung tâm xây dựng.

Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương xếp lương ngạch chuyên viên đối với 5 viên chức trúng tuyển vị trí quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp là không phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng (đến nay, theo chỉ đạo của Giám đốc Sở, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương đã xếp lại lương đối với các trường hợp nêu trên phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng).

Đề nghị kiểm điểm, làm rõ sai phạm

Từ những kết luận sai phạm trên, Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Đồng thời chỉ đạo giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Hải Dương xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra.

Thu Phương