Cách xếp hành lý dưới đây sẽ giúp bạn phân loại hiệu quả thứ gì nên mang, thứ gì bỏ lại với vị trí khoa học.

So do sap xep hanh ly xach tay hieu qua - Anh 1

So do sap xep hanh ly xach tay hieu qua - Anh 2