"Sổ đỏ”: tiền và phiền!

Gốc
cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân khi thực hiện cấp.

Tin nóng

Tin mới