Trong những ngày đầu tháng 12, hai đơn vị đường sắt đầu tiên trực thuộc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam là Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Hà Nội (Railway Hà Nội) và Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn (Railway Sài Gòn) sẽ tiến hành phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), mức giá khởi điểm cho cả hai là 10,000 đồng/cp.

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 1

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 2

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 3

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 4

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 5

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 6

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 7

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 8

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 9

So gang hai don vi duong sat dau tien IPO - Anh 10