Ông Trần Văn Dũng thay ông Trần Đắc Sinh giữ vị trí Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) từ ngày 1-11 và ông Lê Hải Trà sẽ là thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành từ 1-11.

So GD chung khoan TPHCM (HOSE) thay doi vi tri lanh dao - Anh 1

Hiện ông Trần Văn Dũng là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc HOSE (từ tháng 3-2016) và ông Lê Hải Trà đã ở vị trí ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc thường trực. Ông Trà nhận vị trí Phó tổng giám đốc HOSE từ năm 2007.

Đây là những thay đổi về các vị trí lãnh đạo tại sở giao dịch chứng khoán phía Nam từ ngày 1-11 theo quyết định của Bộ Tài chính.

Những thay đổi này diễn ra sau khi cựu Chủ tịch HOSE ông Trần Đắc Sinh có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-11.

Hội đồng quản trị HOSE hiện gồm: ông Trần Văn Dũng, ông Lê Hải Trà, bà Ngô Viết Hoàng Giao, bà Nguyễn Thị Việt Hà.

Ban tổng giám đốc gồm: ông Lê Hải Trà, bà Ngô Viết Hoàng Giao, ông Trầm Tuấn Vũ, bà Trần Anh Đào.