Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực

Gốc
Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số điện thoại đường dây nóng để phản ánh các hiện tượng thu - chi không đúng quy định năm học 2017 - 2018 tại các trường học trên địa bàn.

Số điện thoại đường dây nóng của Sở GD&ĐT Hà Nội: 0902139764

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số điện thoại đường dây nóng của 30 quận, huyện, thị xã để học sinh, phụ huynh học sinh và nhân dân kịp thời phản ánh các hiện tượng thu - chi không đúng quy định năm học 2017-2018 tại các trường trên địa bàn.

Dưới đây là số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực thu – chi của 30 quận, huyện trên địa bàn TP:

Sở GD&ĐT Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh tiêu cực - Ảnh 1

Trung Anh

Tin nóng

Tin mới