Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học ở huyện Thọ Xuân

Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học ở huyện Thọ Xuân

Thay đổi nhận thức việc đọc sách và khơi dậy văn hóa đọc trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ...

6 liên quan

Thư viện thân thiện của Room to Read giúp học sinh Quảng Trị chăm đọc sách

Thư viện thân thiện của Room to Read giúp học sinh Quảng Trị chăm đọc sách

Trong những thư viện thân thiện của Room to Read, sách được phân loại theo mã màu, kệ sách hoàn toàn mở, kê...

6 liên quan

Khuyến khích các trường xây dựng thư viện điện tử

Sở GD&ĐT Tuyên Quang gửi văn bản tới các phòng GD&ĐT yêu cầu tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm...

6 liên quan

Độc đáo các mô hình thư viện trường học ở Đô Lương

Độc đáo các mô hình thư viện trường học ở Đô Lương

Để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác dạy và học của giáo viên, học sinh tại các cấp học tiểu học và...

6 liên quan

Đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường

Ông Lương Văn Việt - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương - cho biết: Qua thực tế kiểm tra, giám sát hoạt động...

6 liên quan