Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sợ giảm thì khó tăng !?

Tại thời điểm này, thị trường đã xuất hiện các điều kiện thuận lợi để giảm lãi suất cơ bản (LSCB) nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn của nền kinh tế. Nhưng thông tin từ Hội đồng Tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia cho biết khả năng này sẽ khó xảy ra.

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/242824.asp