Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có công văn cho phép Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vận dụng chế độ thưởng an toàn theo 2 mức 15% và 20%. Sở Giao dịch cũng thực hiện xếp lương theo quy định hiện hành đối với đơn vị chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên