Đảm bảo trật tự ATGT dịp Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới

Đảm bảo trật tự ATGT dịp Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc...

13 liên quan

Bộ GTVT chỉ đạo tăng cường đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh 2/9

Bộ GTVT chỉ đạo tăng cường đảm bảo ATGT dịp Quốc khánh 2/9

Bộ GTVT yêu cầu cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT dịp Quốc khánh 2/9 và khai...

13 liên quan

Hà Nội bổ sung camera tại các vị trí giao thông phức tạp để 'phạt nguội'

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu khảo sát các vị trí phức tạp về giao thông để đề xuất lắp bổ sung camera 'phạt...

13 liên quan

Triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo trật tự ATGT đường sắt

Ban ATGT TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 81/BATGT-VP về triển khai các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo trật tự...

13 liên quan

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6571/SGTVT-QLKCHTGT về tăng cường công tác quản lý nhà...

13 liên quan

Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt

Ban An toàn giao thông Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 63/BATGT-VP về tăng cường công tác đảm bảo...

13 liên quan