Sở GTVT TP. Cần Thơ: Nâng cao chất lượng xây dựng VBQPPL và phổ biến pháp luật

Gốc
(PLO) - Chiều hôm qua (24/7), ông Lư Thành Đồng, giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP. Cần Thơ đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Hội nghị sơ kết công tác ngành GTVT TP. Cần Thơ

Theo Sở GVVT, trong 6 tháng đầu năm 2015, cùng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cùng sự nỗ lực quyết tâm của tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên ngành GTVT Cần Thơ đã thực hiện tốt các công tác quan trọng của ngành và đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, tiến độ xây dựng các công trình cơ bản nhìn chung đã đạt được hiệu quả cao 67.5%. Công trình đường nối thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang với thành phố Cần Thơ (đoạn thuộc thành phố Cần Thơ), nút giao đầu tuyến theo quy mô hoàn chỉnh 04 làn xe thuộc đã hoàn chỉnh và đang trong thời gian lập hồ sơ hoàn công để thực hiện công tác nghiệm thu bàn giao công trình.

Đồng thời, tiến độ giải ngân các công trình cũng ở mức cao: Giá trị giải ngân đến ngày 14/7/2015 là 75,402 tỷ đồng so với kế hoạch vốn 79,883 tỷ đồng, đạt 94,39% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, công tác vẫn tải của Ngành cũng có những thành quả nhất định. Khối lượng vận tải 6 tháng đầu năm là 4.797.000 tấn hàng hóa và 6.325.000 khách hàng đạt 50% so với kế hoạch. Trong 6 tháng qua, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến các dự thảo văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định của UBND thành phố và các văn bản của các ngành.

Ngoài ra, Sở GTVT cùng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác tuyên truyền Luật giao thông (đường bộ, đường thủy nội địa), các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phát động, tổ chức nhiều hoạt động hữu ích như tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam”, tổ chức các Hội nghị triển khai, lấy ý kiến của công chức, viên chức và người lao động về các Bộ luật. Qua đó đã giúp công chức, viên chức và người lao động có nhận thức đúng đắn hơn về pháp luật.

Sở cũng đã đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng trên các lĩnh vực ngành GTVT quản lí, từ đó hoàn thành và đạt hiệu quả nhiệm vụ cao nhất trong 6 tháng cuối năm.

Trong các nhiệm vụ quan trọng đó, lãnh đạo Ngành GTVT Cần Thơ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo: Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản qui phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách trên lĩnh vực GTVT; thường xuyên kiểm tra, xử lý các văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực mình quản lý. Tiếp tục lập kế hoạch tăng cường tuyền truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên lĩnh vực GTVT, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật trong nhân dân…

Tin nóng

Tin mới