Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Số hộ nghèo ở Bắc Giang giảm gần 6,7 nghìn so với năm 2021

Theo kết quả sơ bộ do Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh tổng hợp sau rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo năm 2022, toàn tỉnh còn hơn 18,1 nghìn hộ nghèo, chiếm 3,86% tổng số hộ.

So với năm 2021, giảm gần 6,7 nghìn hộ nghèo, tương đương với 1,41%. Hộ cận nghèo còn hơn 19,9 nghìn hộ, chiếm 4,25%, giảm hơn 4,5 nghìn hộ, tương đương với 0,99%.

Ông Triệu Văn Quân (SN 1963), dân tộc Nùng, bản Khuôn Đống, xã Canh Nậu (Yên Thế) thoát nghèo nhờ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.

Ông Triệu Văn Quân (SN 1963), dân tộc Nùng, bản Khuôn Đống, xã Canh Nậu (Yên Thế) thoát nghèo nhờ xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả.

Thống kê cho thấy, 10 huyện, TP đều có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm. Một số địa phương giảm sâu số hộ nghèo là: Hiệp Hòa (gần 1,2 nghìn hộ); Lục Ngạn (hơn 1 nghìn hộ); Sơn Động (982 hộ); Lục Nam (888 hộ). Sau rà soát năm 2022, TP Bắc Giang có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh với 194 hộ, chiếm 0,44%.

Theo kế hoạch, đến ngày 14/12, kết quả chính thức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 sẽ được công bố và cập nhật lên phần mềm quản lý điều hành chung của tỉnh. Kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, cận nghèo hằng năm phản ánh hiệu quả thực hiện các chính sách giảm nghèo. Đồng thời đây là căn cứ để cơ quan chức năng tham mưu xây dựng hệ thống chính sách về an sinh xã hội phù hợp.

Tin, ảnh: Đỗ Quyên