Sở hữu 1 triệu USD vẫn chưa được xem là giàu ở Mỹ

Gốc
59% người Mỹ tham gia khảo sát nói rằng lương tháng của họ chỉ đủ sống chứ không dư dả...

Tại Mỹ, sở hữu tài sản 1 triệu USD vẫn chưa được xem là giàu. Theo khảo sát thường niên Modern Wealth Survey của hãng quản lý đầu tư tài chính Charles Schwab, để được xem là giàu, một người Mỹ trugn bình phải sở hữu 2,3 triệu USD - con số "cao gấp hơn 20 lần tài sản trung bình của các hộ gia đình Mỹ".

Phương Linh