Ngày 24-10, Đảng ủy BĐBP Bạc Liêu đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 8 thực hiện Nghị quyết 51-NQ/TW ngày 20/7/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân Đội nhân dân Việt Nam”. Đồng Chí Phạm Hoàng Bê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Ngô Minh Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Qua 8 năm quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và hiệu lực quản lý, chỉ đạo của người chỉ huy, Chính ủy, Chính trị viên trong BĐBP tỉnh được nâng lên rõ rệt; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp không ngừng được củng cố; Đội ngũ cán bộ được quy hoạch đảm bảo đủ về số lượng, chú trọng về chất lượng và năng lực hoạt động thực tiễn. Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Chính ủy, Chính trị viên với người chỉ huy các cấp được giải quyết hài hòa, gắn kết chặt chẽ, phát huy tốt vai trò, chức trách nhiệm vụ được giao. Đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện, mối đoàn kết trong đơn vị, đoàn kết quân dân không ngừng được củng cố, đặc biệt là, góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả của BĐBP tỉnh đạt được qua 8 năm thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Hoàng Bê, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thông qua chiến lược “diễn biến hòa bình”, nhất là âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, do đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị. Để không ngừng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, cần tăng cường hơn nữa hiệu lực của người chỉ huy; Khắc phục triệt để, kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Song song với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị; Đảng ủy BĐBP tỉnh phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, 07 của Tỉnh ủy.

Xuân Hải

Email Print Góp ý