Sáng 2/8, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ trong công tác Cảnh vệ. Đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và Trung tướng Vũ Xuân Sinh, Tư lệnh Cảnh vệ đồng chủ trì hội nghị.

Qua 2 năm triển khai thực hiện quy chế, 2 cơ quan đã trao đổi 1.122 tin, tài liệu, kế hoạch công tác, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an toàn đối tượng Cảnh vệ và mục tiêu bảo vệ. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, bố trí phương tiện, lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu cũng như hoạt động của đối tượng Cảnh vệ...

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tư lệnh Cảnh vệ và đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh: để thực hiện có hiệu quả nội dung Qui chế phối hợp, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đối tượng Cảnh vệ, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Văn phòng Chính phủ cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, trao đổi thông tin; đồng thời có trách nhiệm tổ chức quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công nhân viên và CBCS Cảnh vệ thực hiện tốt nội dung của quy chế, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn mục tiêu và đối tượng Cảnh vệ theo đúng quy định của Chính phủ