Sở KH&ĐT trả lời rõ vụ lùm xùm liên quan tới Công ty TNHH Kim Anh

Gốc
Trước hàng loạt kiện cáo vụ lùm xùm liên quan tới công ty TNHH Kim Anh, Sở KHĐT TP. Hà Nội đã ra công văn số 2548/KH&ĐT-ĐKKD2 vào ngày 02/06/2016 để trả lời cho những thắc mắc trên.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Lương thế - Giám đốc (Người đại diện pháp luật) của Công ty TNHH Kim Anh có đơn đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN lần thứ 5 của công ty TNHH Kim Anh, Sở KH&ĐT đã có công văn trả lời: Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 cho Công ty TNHH Kim Anh theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận này dựa trên cơ sở xác minh, kết luận của Công an thành phố Hà Nội tại công văn số 277/CAHN-PA81(Đ3) ngày 09/05/2015.

Sở KH&ĐT trả lời rõ vụ lùm xùm liên quan tới Công ty TNHH Kim Anh - Ảnh 1

Sở KH&ĐT trả lời rõ vụ lùm xùm liên quan tới Công ty TNHH Kim Anh - Ảnh 2

Sở KH&ĐT trả lời rõ vụ lùm xùm liên quan tới Công ty TNHH Kim Anh - Ảnh 3

Các cơ quan báo chí đăng tải thông tin đến bạn đọc tránh việc gây ảnh hưởng đến uy tín của Sở trong dư luận do chưa đủ thông tin tài liệu đăng bài.

Đồng thời căn cứ các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và đăng ký doanh nghiệp, Phòng ĐKKD số 2 đã ban hành Văn bản số 150/ĐKKD2 ngày 28/05/2015 gửi công ty TNHH Kim Anh trả lời chưa có đủ căn cứ là hồ sơ giả mạo để thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 5 của công ty TNHH Kim Anh theo Điều 60 Nghị định 43/2010/NDCP như đề nghị của ông Nguyễn Lương Thế.

Còn vê việc Công ty TNHH Kim Anh nêu ra các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng vốn trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chỉ mang tính hình thức.

Sở KH&ĐT đã trả lời rõ: Hoạt động mua bán, chuyển nhượng vốn góp trong doanh nghiệp là giao dịch dân sự, mọi tranh chấp giữa các thành viên trong công ty với tổ chức cá nhân khác phải được giải quyết tại tòa án theo quy định tại điều 29 bộ luật tố tụng dân sự.

Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được bất kỳ thông tin tài liệu nào của các cơ quan tổ chức tòa án nhân dân có thẩm quyền xem xét, giải quyết xử lý đối với nội dung này. Khi có phán quyết hoặc bản án có hiệu lực của tòa án, doanh nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ để đăng ký doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực pháp luật.

Trong công văn, Sở nêu đây là quá trình giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đối với kiến nghị khiếu nại của công ty TNHH Kim Anh liên quan đến việc cấp lại giấy chứng nhận ĐKDN thay đổi lần thứ 5 của doanh nghiệp.

Sở thông tin đăng đầy đủ để các cơ quan báo chí biết đăng tải thông tin đến bạn đọc được toàn diện tránh việc gây ảnh hưởng đến uy tín của sở trong dư luận Do chưa đủ thông tin tài liệu đăng bài.

Đoàn Văn Tân

Tin nóng

Tin mới