Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Số lượng trí thức khoa học và công nghệ của Thái Nguyên gấp 5 lần bình quân cả nước

Ngày 18-10, Đoàn khảo sát của Trung ương do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn, tiến hành khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về 'Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước' (Nghị quyết số 27-NQ/TW) tại tỉnh Thái Nguyên (ảnh).

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, tỉnh Thái Nguyên luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện đầy đủ các chính sách đãi ngộ đội ngũ trí thức.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh có số lượng gấp khoảng 5 lần so với bình quân chung của cả nước (45-46 người/1 vạn dân so với 11-12 người/1 vạn dân trung bình cả nước); trong đó có 144 giảng viên cao cấp; 632 giảng viên chính; 8 Nhà giáo Nhân dân; 81 Nhà giáo Ưu tú; 2 Thầy thuốc Nhân dân; 17 Thầy thuốc Ưu tú; 129 Giáo sư, Phó Giáo sư; 837 Tiến sĩ; 1.992 Thạc sĩ và tương đương.

Đặc biệt, tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nhằm tạo bước đột phá về chất lượng dạy và học tiếng Anh trong các cấp học. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt việc chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ; quan tâm xây dựng, đào tạo nguồn cán bộ dự bị…

Tại Hội nghị, các đại biểu của tỉnh đã kiến nghị Đoàn khảo sát một số vấn đề như: Phân loại các nhóm trí thức; chế độ thu hút trí thức, nhân tài; môi trường cống hiến dành cho trí thức...

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương đã luôn quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ tỉnh Thái Nguyên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Đồng chí cho biết, thời gian tới Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ trí thức, trang bị kỹ năng về ngoại ngữ, nhất là đối với học sinh THPT; tăng cường phối hợp với các trường đại học đưa cán bộ khoa học về nông thôn giúp người dân; xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp - chính quyền - nhà khoa học - thị trường…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao những kết quả quan trọng của tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW; khẳng định tất cả ý kiến, kiến nghị của các đại biểu về những khó khăn, vướng mắc, tồn tại sẽ được Đoàn công tác tổng hợp để bổ sung vào báo cáo chung của Trung ương…

Vũ Công - Trường Sơn