Số ngày nghỉ lễ của một số quốc gia trên thế giới

Gốc
Campuchia và Ấn Độ là hai quốc gia có số ngày nghỉ lễ nhiều nhất trên thế giới.

Campuchia và Ấn Độ là hai quốc gia có số ngày nghỉ lễ nhiều nhất trên thế giới.

TTXVN/ Báo Tin tức