Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Số người nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần giảm

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai vừa phát hành báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 8.7.2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X. Theo đó, số người nhận trợ cấp BHXH 1 lần trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 10.2022 đã giảm so với trước khi ban hành nghị quyết.

Giảm 56,36% số người nhận trợ cấp BHXH 1 lần

Theo BHXH tỉnh Đồng Nai, lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, đã giải quyết 42.196 hồ sơ. Cụ thể là tháng 1, số người nhận trợ cấp BHXH 1 lần trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 3.204 người; tháng 2 là 2.693 người; tháng 3 là 7.007 người; tháng 4 có 6.234 người; 5.749 người tháng 5; tháng 6 là 5.095 người; tháng 7 có 4.400 người; tháng 8 là 3.346 người; tháng 9 là 1.854 người và tháng 10 chỉ có 2.615 người. Như vậy, sau khi thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, số người nhận trợ cấp BHXH 1 lần trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 10.2022 đã giảm 56,36% (giảm 2.480 người) so với trước khi ban hành nghị quyết.

Để có được kết quả trên, ông Phạm Minh Thành, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, sau khi nghị quyết được ban hành, BHXH tỉnh đã triển khai, phổ biến, quán triệt tới toàn thể các đơn vị trực thuộc các văn bản có liên quan đến chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp 8 HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, giao thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các huyện, thành phố khẩn trương, nghiêm túc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là các giải pháp trọng tâm đã được HĐND tỉnh Khóa X nêu trong nghị quyết.

Nhằm giảm tình trạng nhận trợ cấp BHXH 1 lần, BHXH tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tổ chức 517 hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn đối thoại, tập huấn… về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với trên 31.000 người tham dự. Bên cạnh đó, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức 6 hội nghị, với trên 1.300 đại biểu tham dự, nhằm cung cấp những kiến thức, thông tin cho đội ngũ báo cáo viên của các cấp ủy trên địa bàn tỉnh về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nâng cao nhận thức của cá nhân, tổ chức, đơn vị về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT nhằm thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Mặt khác, tiếp tục tập trung truyền thông trọng tâm, trọng điểm vào 3 nội dung chính là truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, giá trị của việc hưởng lương hưu hàng tháng; truyền thông nhấn mạnh những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận BHXH 1 lần; truyền thông về quá trình sửa đổi chính sách BHXH.

Tuyên truyền sâu, rộng và thực chất

Theo BHXH tỉnh Đồng Nai, mặc dù biết việc người lao động rút BHXH 1 lần cũng chính là rút khỏi hệ thống an sinh xã hội và để lại hệ lụy rất lớn, song, lựa chọn rút BHXH 1 lần là quyền của người lao động. Với tư cách là cơ quan chuyên môn, cơ quan BHXH chỉ có thể tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều cách. Thậm chí, nhiều cán bộ BHXH huyện không quản ngại ngày đêm về tận tổ dân phố, ấp để tuyên truyền vận động khi người dân đến nộp hồ sơ đăng ký hưởng BHXH 1 lần.

Mọi cán bộ, viên chức ngành BHXH đều phát huy vai trò tuyên truyền viên, từ việc tuyên truyền để người dân hiểu, tự giác tham gia BHXH, BHYT, tư vấn giải thích quyền lợi được hưởng cho đến việc thuyết phục người lao động thay đổi quyết định hưởng BHXH 1 lần mọi lúc, mọi nơi, bằng nhiều hình thức thích hợp. Qua thống kê, sau khi tư vấn tại bộ phận “Một cửa” của Văn phòng BHXH tỉnh Đồng Nai, đã có khoảng 150 người không nhận trợ cấp, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Đây là một con số rất nhỏ so với tổng số người đã nhận trợ cấp, tuy nhiên, giảm được người nào không rời hệ thống BHXH đều rất đáng quý.

Thông qua các hình thức tuyên truyền sâu, rộng và thực chất, cán bộ BHXH đã giúp người lao động hiểu được, nếu nhận BHXH 1 lần, khi tham gia lại sẽ không được cộng nối thời gian đóng BHXH, mà tính thành thời gian đóng mới. Như vậy, người lao động mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, không có thu nhập để bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động. Trong khi đó, toàn bộ thời gian hưởng lương hưu, người lao động được cấp thẻ BHYT miễn phí và được hưởng các quyền lợi về khám, chữa bệnh BHYT. Khi người hưởng lương hưu không may qua đời thì người lo mai táng được nhận 1 lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người hưởng lương hưu chết và thân nhân được hưởng trợ cấp tử tuất hàng tháng hoặc 1 lần.

“Khoản tiền đóng vào quỹ BHXH là của để dành quý giá cho chính mình, không mất đi mà ngược lại được cơ quan BHXH quản lý và đầu tư tăng trưởng; người tham gia có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc tham gia BHXH tự nguyện” - ông Phạm Minh Thành nhấn mạnh.

Đỗ Quyên