Sơ suất nhỏ, tổn thất lớn

Gốc
TT - Trong kinh doanh xuất nhập khẩu tại VN có những giao dịch trị giá đến hàng triệu USD, vậy mà bản hợp đồng mua bán chỉ đơn giản vài trang giấy mỏng teo.

Tin nóng

Tin mới