Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang và TP. Long Xuyên hạng nhất Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định 851/QĐ-UBND phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Cụ thể, đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang xếp hạng nhất, với tỷ lệ hài lòng đạt 94.81%; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hạng nhì, với tỷ lệ hài lòng 94.59%; Sở Nội vụ hạng 3, với tỷ lệ hài lòng 93.89%; Sở Khoa học và Công nghệ hạng 4, với tỷ lệ hài lòng 92.24%.

Cụ thể, đối với các sở, ban, ngành tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang xếp hạng nhất, với tỷ lệ hài lòng đạt 94.81%; Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hạng nhì, với tỷ lệ hài lòng 94.59%; Sở Nội vụ hạng 3, với tỷ lệ hài lòng 93.89%; Sở Khoa học và Công nghệ hạng 4, với tỷ lệ hài lòng 92.24%.

Đối với UBND các huyện huyện, thị xã, thành phố, TP. Long Xuyên xếp hạng nhất, với tỷ lệ hài lòng 100%; TP. Châu Đốc hạng nhì, với tỷ lệ hài lòng 93.28%; huyện Tri Tôn hạng 3, với tỷ lệ hài lòng 91.59%; huyện Châu Thành hạng 4, với tỷ lệ hài lòng 90.28%.

Căn cứ kết quả công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần nâng cao Chỉ số hài lòng của tỉnh theo Đề án đo lường sự hài lòng của bộ, ngành Trung ương triển khai hàng năm.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/so-thong-tin-va-truyen-thong-an-giang-va-tp-long-xuyen-hang-nhat-chi-so-hai-long-cua-nguoi-dan-to--a339197.html