KTĐT - Từ đầu năm đến nay, số thu do Cục Thuế Hà Nội thực hiện đạt hơn 11.600 tỷ đồng (đạt 15% dự toán pháp lệnh, tăng 101,3% so với cùng kỳ năm 2009); trong đó, thu nội địa trừ dầu, (trừ các khoản thu không tính cân đối, tiền sử dụng đất) số thu được gần 11.400 tỷ đồng, đạt 17,3% dự toán pháp lệnh, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước. Số thu từ khu vực Nhà nước Trung ương bằng 23,3% dự toán pháp lệnh, tăng 170,5% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước địa phương là 122 tỷ đồng; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 880 tỷ đồng, đạt 10,1% dự toán pháp lệnh và tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2009; thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước được 1.155 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2009; các khoản phí và lệ phí như: Phí xăng dầu ước thu được 123 tỷ đồng, lệ phí trước bạ ước thu được 130 tỷ đồng; thu phí và lệ phí ước được 145 tỷ đồng...

Hiện, Cục Thuế TP. Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị thu tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 mục tiêu, nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp lớn đã được toàn thể ngành Thuế địa phương thống nhất tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2009 vàtriển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2010 được tổ chức mới đây để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010 được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Hội đồng nhân dân, UBND TP. Hà Nội giao. Bà Vũ Thị Mai, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết: Cùng với đảm bảo thu, Cục cũng đẩy mạnh triển khai Đề án Kê khai qua mạng; đề án Hiện đại hóa thu ngân sách phải được hoàn tất để tiến tới nộp thuế qua chương trình Internet banking, thông qua ATM,..; tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Thông tư Liên tịch số 05 giữa Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công an về cấp đăng ký kinh doanh, cấp mã số thuế, con dấu tại “một cửa” liên thông... D.Ngọc