Sở Tư pháp Phú Thọ hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2021

Trong năm qua, toàn ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã tập trung triển khai và hoàn thành tốt kế hoạch công tác tư pháp, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sở Tư pháp Phú Thọ tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác tư pháp năm 2022

Sở Tư pháp Phú Thọ tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác tư pháp năm 2022

Theo dự thảo báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2021 của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, trong năm qua, Sở đã hoàn thành 52 nhiệm vụ do Bộ Tư pháp, UBND tỉnh giao; chủ động tham mưu UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 54 văn bản chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp; ban hành 1.540 văn bản.

Bên cạnh các nhiệm vụ được cấp trên giao, Sở đã xác định và hoàn thành 25 nhiệm vụ trọng tâm. Thông qua công tác tư vấn pháp lý, chất lượng tham mưu của ngành tư pháp tiếp tục được nâng lên, tạo được sự tin cậy của các cấp, các ngành trong tỉnh, uy tín và vai trò của cơ quan tư pháp tiếp tục được khẳng định. Việc hoàn thành cuốn Sổ tay hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh và đưa vào vận hành Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Công tác truyền thông, phổ biến về chính sách, pháp luật của Nhà nước được triển khai thực hiện kịp thời, từng bước nâng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền pháp luật; hướng dẫn kịp thời các cấp, các ngành tập trung triển khai phổ biến các nội dung trọng tâm, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Đã tham mưu/chỉ đạo và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật.

Ngành Tư pháp Phú Thọ cũng đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, trong đó một số lĩnh vực công tác tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 như: Tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tăng 30%; tư vấn pháp lý tăng 46,7%; số vụ việc tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý vượt chỉ tiêu 181%; giá trị tài sản sau khi bán chênh lệch so với giá khởi điểm do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện tăng 48,8%; giá trị thu của hai Phòng Công chứng thuộc Sở tăng 58%...

Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục khởi sắc, có nhiều bứt phá rõ rệt, phát huy được ưu thế, vai trò trong bối cảnh xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động công chứng, đấu giá, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, nhà nước, phòng tránh lãng phí, thất thoát tài sản công.

Bước sang năm 2022, ngành Tư pháp tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Sở Tư pháp Phú Thọ. Thông qua đó, góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, góp phần cùng toàn ngành tư pháp tiếp tục phát huy vai trò "nhạc trưởng" trong việc tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật./.

Ngọc Phúc

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/so-tu-phap-phu-tho-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-cong-tac-nam-2021-post430344.html