Hôm nay, 8/7, Sở Tư pháp TP.HCM thông tin tình hình hoạt động của Sở 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016.

So Tu phap TP HCM di dau trong nhieu hoat dong - Anh 1

6 tháng đầu năm 2016, Sở Tư pháp đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng nhiều nội dung trong công tác. Trong đó công tác xây dựng thể chế phục vụ chính quyền TP quản lý điều hành và việc rà soát các văn bản pháp luật được làm thường xuyên, có chất lượng. Qua đó đã loại bỏ hoặc kiến nghị loại bỏ được nhiều văn bản hết hiệu lực tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho kinh tế xã hội, nâng cao quản lý nhà nước trên địa bàn TP.

Công tác tham mưu cho UBND TP và các sở ngành, quận huyện được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục được triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực. Công tác trợ giúp pháp lý ngày càng được đẩy mạnh hướng đến các đối tượng yếu thế như trẻ em, người nghèo, công nhân…

Việc quản lý nhà nước về hành chính tư pháp ngày càng đi vào nề nếp, cải cách từng bước, từng quy trình theo đúng luật và thuận lợi cho người dân. Quản lý nhà nước trong hoạt động bổ trợ tư pháp được tăng cường mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, thi đua khen thưởng gắn với thực tiễn…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, ngành Tư pháp cũng gặp phải những khó khăn, vướng mắc do số lượng, khối lượng nhiệm vụ tương đối nhiều, trong khi nguồn lực về bộ máy, cán bộ, kinh phí để triển khai còn hạn chế. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động Ngành còn chồng chéo, thậm chí chậm sửa đổi, bổ sung khiến cho việc phối hợp giữa các cơ quan còn chưa được nhịp nhàng, đồng bộ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Hạnh - Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM cho biết: “Do những đặc thù về tình hình kinh tế, địa lý, Sở Tư pháp TP HCM vinh dự là cơ quan thí điểm, đi đầu trong rất nhiều lĩnh vực. Đứng trước những thuận lợi và cũng là thách thức trên, trong 6 tháng cuối năm, Sở Tư pháp thành phố cố gắng tháo gỡ những khó khăn, đảm bảo chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được giao, triển khai thi hành Luật, đảm bảo nhu cầu pháp lý cho người dân. Sở sẽ kiến nghị, tham mưu lên UBND TP ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố. Sở cũng sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật xem còn phù hợp với tình hình thực tế của thành phố hay không...”.

H. Phương Thảo