Sợ vợ là… trường sinh bất tử

Gốc
Sợ vợ sống lâu - Nể vợ bớt ưu sầu - Để vợ lên đầu - Là trường sinh bất tử...

Đánh vợ nhừ tử
Là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo
Là trời đất bất dung.
Chê vợ lung tung
Là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười
Là có mắt không tròng.

Để vợ phiền lòng
Là chu di tam tộc
Vợ sai mà hằn học
Là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm
Là lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói
Là tội nhân thiên cổ
Em phải dừng ngay đây
Vì vợ em đang gọi...

Tin nóng

Tin mới