Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

So với tháng 6: Lãi suất cho vay đã giảm 6 - 11%/năm

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý và chủ động ngăn ngừa suy giảm kinh tế, NHNN đã chủ động nới lỏng chính sách tiền tệ,

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=114692