Sở Xây dựng Đà Nẵng nói về xử lý sai phạm ở Mường Thanh

Gốc
Ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, cho biết những sai phạm của dự án Mường Thanh đang được cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định.

Giáp Hồ - Đoàn Nguyên