Sở Xây dựng Quảng Bình đủ tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ

Gốc
Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hiệp y khen thưởng theo đề xuất Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Sở Xây dựng Quảng Bình của UBND tỉnh Quảng Bình.

Sở Xây dựng Quảng Bình đủ tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ - Ảnh 1

UBND tỉnh Quảng Bình đang trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Xây dựng Quảng Bình. (Ảnh minh họa)

Theo Công văn số 1108/BTĐKT-VIII ngày 16/6/2017 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ), Ban nhận được Tờ trình số 779/TTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình, trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình. Để có đủ căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị Bộ Xây dựng cho ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 với tập thể Sở Xây dựng Quảng Bình.

Phúc đáp đề nghị này, ngày 06/7/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1537 gửi Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho ý kiến về việc hiệp y khen thưởng. Sau khi xem xét, đánh giá thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong năm 2016, đối chiếu với tiêu chuẩn xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ được quy định tại Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ, Bộ Xây dựng nhất trí với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình.

Phương Liên

Tin nóng

Tin mới