Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm đấu thầu thuốc tại Sở Y tế Đắk Lắk

Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án đấu thầu thuốc ở Đắk Lắk

Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ án đấu thầu thuốc ở Đắk Lắk

Sở Y tế Đắk Lắk gửi thông tin đáng chú ý tới tòa

Sở Y tế Đắk Lắk gửi thông tin đáng chú ý tới tòa

Tòa trả hồ sơ vụ sai phạm liên quan cựu giám đốc sở Y tế Đắk Lắk

Tòa trả hồ sơ vụ sai phạm liên quan cựu giám đốc sở Y tế Đắk Lắk

Tòa trả hồ sơ vụ sai phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế tại Sở Y tế Đắk Lắk

Tòa trả hồ sơ vụ sai phạm trong đấu thầu mua sắm vật tư y tế tại Sở Y tế Đắk Lắk

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ sai phạm tại Sở Y tế Đắk Lắk

Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ sai phạm tại Sở Y tế Đắk Lắk

Nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và 15 thuộc cấp hầu tòa

Nguyên giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk và 15 thuộc cấp hầu tòa

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ đấu thầu thuốc ở Đắk Lắk

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ đấu thầu thuốc ở Đắk Lắk

Xét xử 16 nguyên cán bộ, nhân viên y tế: Đề nghị làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk

Xét xử 16 nguyên cán bộ, nhân viên y tế: Đề nghị làm rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk

Diễn biến bất ngờ vụ xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

Diễn biến bất ngờ vụ xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk

Vụ đấu thầu thuốc ở Đắk Lắk: Sở Y tế nói về việc xác định sai nhóm thuốc

Vụ đấu thầu thuốc ở Đắk Lắk: Sở Y tế nói về việc xác định sai nhóm thuốc

TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử 16 nguyên cán bộ, lãnh đạo, nhân viên ngành Y tế

TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử 16 nguyên cán bộ, lãnh đạo, nhân viên ngành Y tế

Xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm trong đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm trong đấu thầu thuốc tại Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk

Hàng chục cựu cán bộ, lãnh đạo ngành y tế tỉnh Đắk Lắk hầu tòa

Hàng chục cựu cán bộ, lãnh đạo ngành y tế tỉnh Đắk Lắk hầu tòa

Cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk hầu tòa

Cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk hầu tòa

Sở Y tế Đắk Lắk cung cấp thông tin bất ngờ tại phiên tòa xét xử 16 nguyên lãnh đạo, nhân viên y tế

Sở Y tế Đắk Lắk cung cấp thông tin bất ngờ tại phiên tòa xét xử 16 nguyên lãnh đạo, nhân viên y tế

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk hầu tòa vì sai phạm đấu thầu thuốc

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk hầu tòa vì sai phạm đấu thầu thuốc

Xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng 15 thuộc cấp sai phạm trong đấu thầu thuốc

Xét xử cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng 15 thuộc cấp sai phạm trong đấu thầu thuốc