Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phúc đáp lại thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh

Gốc
Thái Nguyên: Nhiều công trình y tế nghiệm thu quá khối lượng

Sau khi Báo điện tử Xây dựng có bài phản ánh “Thái Nguyên: Nhiều công trình y tế nghiệm thu sai tăng khối lượng” vào ngày 26/2/2017, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có công văn số 345/SYT-KHTC phúc đáp lại Báo điện tử Xây dựng như sau.

Thực hiện Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 19/7/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên về việc Thanh tra công tác quản lý các Dự án đầu tư xây dựng công trình của Sở Y tế và một số đơn vị thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành cung cấp hồ sơ, tài liệu cho đoàn thanh tra, phối hợp với các thành viên trong Đoàn thanh tra của Sở Xây dựng đi kiểm tra thực tế tại hiện trường.

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phúc đáp lại thông tin Báo điện tử Xây dựng phản ánh - Ảnh 1

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cảm ơn Báo điện tử Xây dựng đã kịp thời phản ánh để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các dự án tiếp theo

Sau thanh tra, ngày 29/11/2016 Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên ra Kết luận thanh tra số 2913/XD –KLTTr về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên. Kết Luận thanh tra nêu rõ: Về cơ bản Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện mục đích đầu tư, trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước, các công trình đã hoàn thành, phục vụ kịp thời cho việc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Tuy nhiên còn một số tồn tại, khuyết điểm nêu trong Kết luận thanh tra, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã họp các nhà thầu, các bên có kiên quan đánh giá việc thực hiện các dự án giai đoạn 2013-2016 để kiểm điểm, rút kinh nghiệm các thiếu sót, khuyết điểm; hạn chế được nêu ra tại Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, lập biên bản cuộc họp kiểm điểm ngày 12/12/2016 (công văn số 2183/SYT-KHTC ngày 5/12/2016) và ngày 12/12/2016. Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên có báo cáo về việc thực hiện kết luận thanh tra của Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên theo đúng quy định trong vòng 15 ngày kể từ ngày ra kết luận thanh tra tại Công văn số: 2234/SYT-KHTC ngày 12/12/2016.

Trong công văn phúc đáp, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cảm ơn Báo điện tử Xây dựng đã kịp thời phản ánh một số nội dung liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư để Sở Y tế Thái nguyên có dịp rà soát lại quy trình thực hiện dự án, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các dự án tiếp theo.

Tuyết Hạnh

Tin nóng

Tin mới