Sở Y tế Vĩnh Long: Nhiều bất cập trong quản lý dược

Gốc
Thanh tra Bộ Y tế đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long và kiểm tra xác minh tại 12 cơ sở, trong đó 3 cơ sở khám, chữa bệnh, 1 trung tâm kiểm nghiệm, 3 cơ sở sản xuất và bán buôn thuốc, 5 cơ sở bán lẻ thuốc.
0:00 / 0:00
0:00

Tại Sở Y tế Vĩnh Long, Thanh tra Bộ Y tế kết luận, thủ tục “Cấp Chứng chỉ hành nghề dược chưa bãi bỏ yêu cầu về Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ. Thời gian cấp Chứng chỉ hành nghề dược kéo dài hơn so với quy định tại Luật Dược, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP.

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP), Sở Y tế Vĩnh Long chưa thực hiện đúng quy định. Một số hồ sơ đề nghị thẩm định duy trì đáp ứng GPP không có báo cáo 3 năm hoạt động gần nhất. Một số hồ sơ nộp kèm theo đề nghị cấp mới GPP không phù hợp với đơn đề nghị tái thẩm định GPP trong hồ sơ.

Thanh tra Bộ Y tế phát hiện 21 hồ sơ có thời gian cấp Giấy chứng nhận GPP kéo dài hơn so với quy định tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT. Một số đơn vị đề nghị được hoãn thời gian thẩm định, tuy nhiên không có văn bản gửi Sở Y tế.

Ngoài ra, kế hoạch lấy mẫu kiểm nghiệm thuốc hằng năm chưa có các mẫu thuốc của các đơn vị khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Văn bản chỉ thông báo và chỉ đạo thu hồi thuốc kém chất lượng mà chưa có thông báo đến các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc chữa bệnh, các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn hoặc chỉ đạo phòng y tế thông báo đến các cơ sở này.

Đặc biệt, công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long chưa được chặt chẽ. Các đơn hàng duyệt mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất cho Bệnh viện đa khoa Xuyên Á tỉnh Vĩnh Long và Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An - Loan Trâm lớn hơn 150% so với số lượng sử dụng kỳ trước, nhưng chưa có văn bản giải trình về việc tăng số lượng tại thời điểm duyệt.

Mặt khác, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long rà soát chưa đầy đủ báo cáo của cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc về việc xuất, nhập, tồn kho thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo quy định của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP.

Thanh tra Bộ Y tế cũng kết luận, công tác thanh tra, kiểm tra, kế hoạch thanh tra được Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phê duyệt hằng năm chưa phân biệt rõ cuộc thanh tra và cuộc kiểm tra. Kế hoạch thanh tra và kết quả thanh tra trong năm 2018 và năm 2019 chưa có nội dung về công tác quản lý chất lượng thuốc, công tác quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt ở các cơ sở khám chữa bệnh.

Trên cơ sở phát hiện các bất cập, sai sót nêu trên, Thanh tra Bộ Y tế kiến nghị Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến các tồn tại trong việc tiếp nhận, thẩm định, cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “phân phối thuốc” và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thực hành tốt “cơ sở bán lẻ thuốc”, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; quản lý chất lượng thuốc; quản lý thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

Thanh tra Bộ Y tế cũng kiến nghị đối với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Vĩnh Long và tại các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại.

Đức Sơn

Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/so-y-te-vinh-long-nhieu-bat-cap-trong-quan-ly-duoc-554129.html