Hà Nội duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã

Hà Nội duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã

Sở Y tế ban Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-SYT về kế hoạch duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế...

19 liên quan

Huyện Vĩnh Lộc củng cố mạng lưới y tế cơ sở

Huyện Vĩnh Lộc củng cố mạng lưới y tế cơ sở

Là xã miền núi còn nhiều khó khăn nhưng Trạm Y tế xã Vĩnh Long (Vĩnh Lộc) luôn là một trong những đơn vị làm...

19 liên quan

Y tế cơ sở từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân

Với vai trò là cơ sở nền tảng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, Đảng, Nhà nước thường...

19 liên quan

Trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình: Cái khó bó mô hình

Để triển khai thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày...

19 liên quan

Vì sao Thanh Hóa không sáp nhập trung tâm y tế và bệnh viện tuyến huyện?

Sáp nhập bệnh viện đa khoa huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là bệnh viện huyện) và trung tâm y tế huyện...

19 liên quan

Đề án mới sắp xếp cơ sở y tế tại TP Hồ Chí Minh

UBND TP HCM vừa quyết định phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung tâm Y tế và Bệnh viện quận, huyện trực thuộc...

19 liên quan

Đổi mới mạnh mẽ vai trò của y tế cơ sở, chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân

Ngày 12/10, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chung khảo Cuộc thi Y tế cơ sở giỏi...

19 liên quan

Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn phục vụ người bệnh

Trong thời gian qua được sự lãnh đạo của Đảng bộ, Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) đã phấn...

19 liên quan

Những mục tiêu của ngành Y tế trong năm 2017

Hướng tới chăm sóc sức khỏe của người dân và sự hài lòng của người bệnh là mục tiêu lớn nhất mà ngành Y tế...

19 liên quan

Những vấn đề còn trăn trở của ngành Y tế

Với công tác đi khảo sát thực tế ở 63 tỉnh, thành để tìm hiểu hoạt động của các trạm y tế xã, trung tâm y...

19 liên quan