(Chinhphu.vn) - Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trong thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng cần khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất gắn với thị trường, nâng cao chất lượng sản xuất hàng hóa nông nghiệp với qui mô lớn.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh Sóc Trăng đạt 8,75%, sản lượng lúa tăng 6%, sản lượng thủy hải sản tăng 16% so cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,87%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,8%, xuất khẩu đạt 175 triệu USD; thu ngân sách 952 tỷ đồng.

Tỉnh đã chỉ đạo tích cực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đạt nhiều kết quả quan trọng đã huy động đầu tư trên 400 tỷ đồng, có 22 xã điểm đạt 10-11 tiêu chí trở lên, có 48/60 xã ngoài điểm đạt 8 tiêu chí trở lên.

Tuy nhiên, tỉnh Sóc Trăng còn có nhiều khó khăn, tình hình tiêu thụ lúa và các loại nông sản khác còn chưa ổn định; nuôi tôm còn tiềm ẩn các yếu tố rủi ro; tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xác định đây là Chương trình có chiến lược, lâu dài, kiên trì, thường xuyên, liên tục, thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch nhằm đạt mục tiêu đã đề ra; chỉ đạo rà soát điều chỉnh, bổ sung và nâng cao chất lượng quy hoạch, sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu mùa vụ để bảo đảm phát triển bền vững.

Đồng thời khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển sản xuất gắn với thị trường; nâng cao chất lượng sản xuất hàng hóa nông nghiệp với qui mô lớn; có giải pháp huy động, sử dụng tốt nguồn lực của nhà nước, người dân và doanh nghiệp để nhân rộng các mô hình sản xuất, trước hết là các mô hình cánh đồng mẫu lớn.

Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Sóc Trăng cần chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để thực hiện; tính toán, sắp xếp thứ tự ưu tiên, lồng ghép các chương trình mục tiêu, dự án trên địa bàn với các hình thức đầu tư phù hợp để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, từng bước hiện đại.

Phương Hiển