SỐC: Ưng Đại Vệ lần đầu tiết lộ bị bạn thân 10 năm lừa 10.000 USD

Gốc
Ưng Đại Vệ lần đầu tiết lộ với Thanh Niên chuyện anh bị quản lí cũ, cũng là người bạn thân thiết hơn 10 năm lừa mất 10.000 USD (hơn 240 triệu đồng) khi sang Hồng Kông thực hiện MV mới.

Tin nóng

Tin mới