Bạn nghĩ rằng chúng ta chỉ gặp phải những cú sốc văn hóa khi sang một đất nước khác? Sự thật là có rất nhiều du học sinh cũng gặp phải sốc văn hóa khi khóa học kết thúc và quay về nhà.