Trưởng điều hành Daniel Bouton của Societe Generale cho biết, tập đoàn ngân hàng Pháp này đang hy vọng củng cố và mở rộng sự hiện diện ở Việt Nam, thông qua việc tăng cường hợp tác với công ty địa phương hoặc thành lập chi nhánh nắm toàn bộ quyền sở hữu.

small_4973.jpg Ông Bouton cho biết kế hoạch tối thượng của Societe Generale sẽ phụ thuộc vào các cơ hội hiện có, đồng thời thông báo những việc mà tập đoàn ngân hàng này có thể cung cấp cho công ty địa phương sau 18 năm có mặt tại Việt Nam. Cho đến nay, Societe Generale chủ yếu giúp hỗ trợ tài chính cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn ở Việt Nam. Hiện tập đoàn cũng đã mở chi nhánh cung cấp tín dụng tiêu dùng tại Việt Nam -đất nước 84 triệu dân và có nền kinh tế đang phát triển với tốc độ hơn 8%/năm. Tuy nhiên, không giống các đối thủ khác như HSBC, Standard Chartered, ANZ, BNP, Paribas, Deutsche Bank hoặc UOB của Xingapo, Societe Generale hiện vẫn chưa có các hoạt động ngân hàng lẻ phát triển toàn diện ở Việt Nam -một lĩnh vực được đánh giá là đầy tiềm năng phát triển.