Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam

Gốc
Hàng ngày tại các giàn khoan của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trên vùng biển Việt Nam, những dòng dầu, khí vẫn được khai thác ổn định, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế.

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 1

Các giàn khoan trên mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 2

Các giàn khoan khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 3

Công nhân dầu khí Việt-Nga trên mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Hoàng Chương/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 4

Giàn nén khí trung tâm mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Hà Thái/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 5

Giàn công nghệ trung tâm số 2 mỏ Bạch Hổ. (Ảnh: Hoàng Chương/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 6

Diễn tập phòng cháy chữa cháy trên giàn công nghệ trung tâm. (Ảnh: Hoàng Chương/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 7

Bạch Hổ là mỏ dầu lớn nhất trên thềm lục địa Việt Nam thuộc bồn trũng Cửu Long. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 8

Trữ lượng của mỏ khoảng 300 triệu tấn, được khai thác thương mại từ giữa năm 1986. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 9

Tàu khai thác và cung cấp vật tư thiết bị cho các giàn khoan tại mỏ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 10

Tàu khai thác và cung cấp vật tư thiết bị cho các giàn khoan tại mỏ. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 11

Mỏ dầu Bạch Hổ nằm trên thềm lục địa phía Nam, thuộc vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 12

Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trên giàn khoan. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 13

Phòng điều khiển trung tâm của giàn công nghệ trung tâm-3. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 14

Tháp đốt khí đồng hành trên giàn công nghệ trung tâm số 2. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 15

Các dòng dầu thổ sau khai thác, vận chuyển sẽ được đưa về nhà máy lọc dầu Dung Quất tạo thành các sản phẩm hóa dầu. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Sôi động khai thác "vàng đen" trên vùng biển Việt Nam - Ảnh 16

Vận hành cung ứng xăng dầu tại PV Oil Nhà Bè. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Tin nóng

Tin mới