Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Ngã Cật Tây Hồng Thị, nhà sản xuất Shanda biến Tinh thần biến thành game 2D thu hút đến 10 triệu người chơi tại Trung Quốc.

Trường Nghi