SOM 3 tiếp tục thảo luận về y tế, sở hữu trí tuệ

Gốc
Ngày 24-8, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ ba các quan chức cấp cao APEC (SOM 3) và các cuộc họp liên quan tiếp tục với 12 hoạt động của Nhóm Công tác về Y tế (HWG), Nhóm Chuyên gia về Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPEG), Ủy ban Kinh tế (EC), Nhóm Đối thoại về Hóa chất (CD), Tiểu ban về Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (SCSC), Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI), Nhóm Công tác về Di chuyển Doanh nhân (BMG) và Ủy ban Chỉ đạo SOM về Hợp tác Kinh tế (SCE).

Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế đã có ngày làm việc thứ hai. Các phiên toàn thể đã thảo luận những nội dung gồm: Giải quyết các vấn đề thiếu hiệu quả trong hệ thống y tế nhằm huy động tốt hơn các nguồn lực; Đầu tư hiệu quả cho y tế và phúc lợi của trẻ vị thành niên; Thúc đẩy triển khai Lộ trình vì Châu Á - Thái Bình Dương khỏe mạnh 2020 thông qua hợp tác công tư. Cuộc họp cao cấp lần thứ 7 về y tế và kinh tế đã khép lại với tuyên bố chung của Hội nghị.

Nhóm Chuyên gia về Quyền Sở hữu Trí tuệ (IPEG) tổ chức hội thảo về “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới; vấn đề hàng giả vi phạm nhãn hiệu”. Hội thảo đã làm rõ tác hại của việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ đối với các thương hiệu, nhãn hàng, khách hàng mà còn đối với cả các nền kinh tế. Hội thảo khép lại với đồng thuận về các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các văn phòng kiểm định sở hữu trí tuệ, hải quan và khu vực tư nhân.

Mai Chi

Tin nóng

Tin mới