Sớm ban hành Luật Năng lượng nguyên tử

Gốc
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công Nghệ Hoàng Văn Phong nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc ban hành Luật này để đưa năng lượng nguyên tử thành ngành kinh tế-kỹ thuật mũi nhọn phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập.

Tin nóng

Tin mới