Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sớm giải ngân 1.000 tỷ đồng

* Xây dựng mối liên kết: Ngân hàng - Doanh nghiệp - Người nuôi(HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định xuất 1.000 tỷ đồng thu mua cá tra và cá ba sa nguyên liệu của nông dân. Tuy nhiên vốn vay đến tay doanh nghiệp mới chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/170811