Dự thảo "Nghị định quy định tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng và đón nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước; nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài" sẽ được hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2011.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân - Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn đã lưu ý tiến độ xây dựng dự thảo quan trọng trên đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ VHTTDL lập danh sách đề nghị khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2011. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức cấp Nhà nước chủ động xem xét và quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 2 năm trên theo thẩm quyền và quy định hiện hành. Theo thống kê, hiện nay nước ta có tổng cộng 120 ngày kỷ niệm trong nước và 308 ngày kỷ niệm quốc tế. Thời gian qua, việc tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu, nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài được thực hiện theo các văn bản như: Quy định số 60 ngày 11/2/2003 của Bộ Chính trị, Nghị định số 82 ngày 6/11/2001 và Nghị định số 154 ngày 9/8/2004 của Chính phủ. Nhìn chung, công tác tổ chức lễ kỷ niệm, trao tặng, đón nhận danh hiệu nghi lễ Nhà nước cơ bản thống nhất về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ở các cấp từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, ở một số nơi số lần tổ chức hoạt động kỷ niệm có xu hướng gia tăng, chủ yếu dựa vào điều kiện của các đơn vị, có đơn vị tổ chức sự kiện không chỉ vào năm tròn, năm chẵn, mà năm lẻ cũng tổ chức, dẫn đến lãng phí, tốn kém không cần thiết. Do đó, việc xây dựng Nghị định quy định thống nhất về công tác tổ chức các ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng và đón nhận các hình thức khen thưởng cấp nhà nước; nghi lễ nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài là hết sức cần thiết. Theo thông tin từ Bộ VHTTDL, dự thảo này được xây dựng có khoảng 12 chương trong đó có nhiều nội dung mới. Dự thảo dự kiến bổ sung ngày Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7/5/1954 vào danh mục các ngày kỷ niệm trong năm bởi ý nghĩa to lớn của sự kiện này đối với quá trình giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.