Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sớm phê duyệt các dự án xử lý nước thải y tế

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet – Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế tại các bệnh viện, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ... tham mưu việc lựa chọn các nhà đầu tư có kỹ thuật và hiệu quả tốt nhất về xử lý nước thải y tế.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=91072