Sớm thành lập công ty bảo hiểm tín dụng xuất khẩu

Gốc
Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xúc tiến kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong bối cảnh VND cũng như nhiều đồng tiền mạnh trên thế giới diễn biến thất thường.

Tin nóng

Tin mới