(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011- 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1817/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011- 2016 đối với ông Lò Mai Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

Đồng thời, tại Quyết định 1816/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đối với ông Nguyễn Ngọc Toa, để chờ đủ tuổi nghỉ hưu vì lý do sức khỏe; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La đối với ông Lò Thanh Hay, Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 1818/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Hoàng Diên