Sơn La đánh giá thực chất vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị

Gốc
Quá trình quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được tỉnh Sơn La thực hiện một cách quyết liệt, trách nhiệm. Nhiều việc chưa có tiền lệ nhưng đã được triển khai hiệu quả vì phù hợp thực tiễn, đúng với tinh thần đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sơn La đánh giá thực chất vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị - Ảnh 1

Kiểm điểm trúng và đúng

Thời điểm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Quyết định số 319-QĐ/TU quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Giai đoạn này, Tỉnh ủy đề ra nhiều giải pháp nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến tích cực. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo đổi mới lề lối làm việc, cán bộ công chức có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ. Tình trạng liên hoan, rượu chè quá mức, trái với nếp sống văn hóa đã được chấn chỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Vị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La cho biết: Để bảo đảm nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tổ chức, cá nhân đúng và trúng, sát thực tế, Tỉnh ủy đã thành lập 10 tổ công tác tổng hợp nhiều kênh thông tin như báo chí, dư luận xã hội thành nội dung kiểm điểm gửi đến từng đồng chí lãnh đạo. Quan điểm của Tỉnh ủy Sơn La là làm từ trên xuống dưới, không có vùng cấm, sự gương mẫu phải bắt đầu từ những người đứng đầu. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá chất lượng công việc được phân công, tự nêu ra những hạn chế cần khắc phục. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp kiểm điểm hai vòng, tiếp thu ý kiến góp ý qua tổng hợp, thảo luận, giải trình từng việc, xác định biện pháp, thời gian khắc phục.

Quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La chọn những vấn đề bức xúc, hạn chế để yêu cầu báo cáo giải trình. Lần đầu kiểm điểm, ba đồng chí giám đốc sở, bốn chủ tịch UBND huyện phải giải trình việc cải cách hành chính chậm trễ và một số vấn đề về quy hoạch khu di tích lịch sử ngã ba Cò Nòi. Thông qua giải trình, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân trước tổ chức cấp trên, từng cá nhân lãnh đạo đã tích cực hơn trong lĩnh vực công tác của mình.

Điểm mới trong thực hiện kiểm điểm, kết quả đánh giá phân loại người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở Sơn La là đi vào thực chất. Một đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ trung bình thì người đứng đầu không thể được phân loại xuất sắc. Trước đây, nội dung này chưa được để ý, chỉ tiêu thi đua được chia theo tỷ lệ phần trăm, bất kể cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ nào. Kết quả đánh giá, phân loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2016 cho thấy, trong số 233 đồng chí, chỉ có 103 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giảm 40 đồng chí so với năm 2015. Tương tự, trong số 40 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia phân loại, chỉ có 27 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giảm chín đồng chí so với năm 2015. Việc đánh giá, phân loại đúng thực chất có tác dụng tích cực đối với những người hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ và cả những người còn hạn chế yếu kém.

Để đạt được kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại chính xác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã xây dựng bộ tiêu chí quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy. Theo bộ tiêu chí này, việc đánh giá, phân loại có những yêu cầu, tiêu chí riêng đối với từng loại hình tổ chức, đơn vị.

Đổi mới tác phong lãnh đạo

Kết quả bước đầu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở Sơn La có thể nhìn thấy, cảm nhận rõ qua sự nghiêm túc, thái độ tự giác, mang tính xây dựng cao của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy đảng đã tập trung nghiên cứu, bám sát yêu cầu của Nghị quyết, với tinh thần kiểm điểm phải nhận diện cho đúng, qua đó mỗi cá nhân và tổ chức có thể tự soi mình. Cách triển khai thực hiện Nghị quyết chú trọng vào định lượng của Tỉnh ủy Sơn La đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, góp phần tạo sự đổi mới trong tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế, giải quyết bức xúc xã hội, quan tâm đến đời sống sản xuất của nhân dân.

Trong chuyến công tác tại huyện Thuận Châu, chúng tôi được biết, cán bộ đã tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho người dân tại hai bản Phé A, Phé B. Lãnh đạo huyện cũng gặp gỡ tiếp xúc với người dân bản Nà Hát B, xã Mường Bám liên quan đến triển khai thực hiện xây dựng Thủy điện Nậm Hóa II. Huyện Thuận Châu đã lựa chọn bảy vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn để tập trung giải quyết. Cùng với huyện Thuận Châu, các huyện Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã đã chọn những việc làm cụ thể, gắn với đời sống của người dân để tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Sơn La đã có bước chuyển mới trong chỉ đạo, điều hành, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả kinh tế cây trồng, vật nuôi có lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là quá trình cấp ủy, chính quyền coi trọng đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Tại nhiều cấp ủy, đơn vị, sự chuyển động trong tư duy, nhận thức đã khuyến khích thúc đẩy các ý tưởng sáng tạo, cách làm mới. Ngành nông nghiệp tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh đề án cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả trên đất dốc, xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Theo đề án này, tỉnh Sơn La sẽ giảm diện tích cây ngô, nâng cao độ che phủ rừng bằng cây ăn quả, đem lại thu nhập cao hơn ba đến 10 lần các loại cây truyền thống như sắn, ngô, lúa. Nhờ áp dụng kỹ thuật ghép mắt đối với cây nhãn, xoài, bình quân 1 ha có thể cho thu nhập 200 đến 300 triệu đồng/năm. Tháng 3-2017, lãnh đạo tỉnh Sơn La gặp mặt hơn 300 hộ nông dân, hợp tác xã tiêu biểu có mức thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng ở Sơn La đang chuyển động tích cực.

Mới đây, tỉnh Sơn La đã quyết định thành lập Trung tâm hành chính công và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016. Kết quả Sơn La xếp hạng 33 trong số 63 tỉnh, thành phố, xếp thứ 6 trong số 15 tỉnh miền núi phía bắc, tăng chín bậc so với năm 2015. Cách đây bốn năm, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh còn nằm ở cuối bảng xếp hạng. Với mục tiêu phục vụ và làm hài lòng người dân, tạo môi trường thu hút đầu tư thông thoáng, Sơn La đã tập trung cải cách thủ tục hành chính.

Với cách làm bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, đề ra được các quy định, giải pháp phù hợp thực tiễn, tỉnh Sơn La đã đạt kết quả bước đầu trong thực hiện Nghị quyết. Hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai quyết liệt nhiều chương trình, giải pháp cụ thể tập trung cho mục tiêu đẩy lùi, ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Tin nóng

Tin mới