Sơn La phát triển du lịch gắn với văn hóa, lịch sử

Gốc

Sơn La là tỉnh có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời; là nơi hội tụ sinh sống từ của 12 dân tộc. Và, mỗi dân tộc đều có một kho tàng di sản văn hóa mang sắc thái riêng và hết sức quý giá. Đến nay, tỉnh Sơn La luôn bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Nguồn VNEWS http://vnews.gov.vn/video/son-la-phat-trien-du-lich-gan-voi-van-hoa-lich-su-204536.htm