Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sơn La: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng vốn đầu tư công

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công cuối năm 2022, tỉnh Sơn La xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ các giải ngân, đảm bảo thực hiện các dự án có sử dụng vốn đầu tư theo đúng mục tiêu đề ra.

Sơn La tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Sơn La tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, tổng nguồn vốn đầu tư công thực hiện trong năm 2022 là 5.984,010 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn các năm trước kéo dài sang năm 2022 là 80,803 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2022 là 5.903,207 tỷ đồng, cụ thể vốn ngân sách Nhà nước được giao đầu năm là 3.839,390 tỷ đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.033,517 tỷ đồng; nguồn ngân sách Trung ương giao bổ sung (vốn chương trình phục hồi kinh tế phát triển kinh tế xã hội) là 1.030,300 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cho biết, tính đến ngày 28/11/2022 giá trị giải ngân là 2.535,707 tỷ đồng đạt 42,4% kế hoạch vốn giao, trong đó, kế hoạch vốn các năm trước kéo dài sang năm 2022 là 39,763 tỷ đồng, bằng 49,2% kế hoạch; kế hoạch vốn năm 2022 là 2.495,944 tỷ đồng, đạt 42,3% kế hoạch; vốn Ngân sách Nhà nước được giao đầu năm đạt 2.359,943 tỷ đồng, bằng 61,5% kế hoạch; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia đạt 37,419 tỷ đồng, bằng 3,6 kế hoạch; nguồn vốn Ngân sách Trung ương giao bổ sung (vốn chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội) đạt 98,581 tỷ đồng, bằng 9,6% kế hoạch.

Chia sẻ về tiến độ thực hiện các dự án có sử dụng vốn đầu tư công, ông Đoàn Kim Chung - đại diện Ban Quản lý Dự án và Đầu tư xây dựng tỉnh Sơn La cho biết, năm 2022, tổng số vốn giao là 456,238 tỷ đồng để thực hiện 34 dự án, đến nay đã hoàn thành 18 dự án, tổng giải ngân 256,172 tỷ đạt 56,1% kế hoạch vốn giao. Theo tiến độ từ nay đến 31/12/2022 tiếp tục thi công hoàn thành 10 dự án, tiếp tục giải ngân thêm khoảng 180 tỷ. Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn giao năm 2022 được 436,388 tỷ đạt 95,6%. Tuy nhiên, trong năm 2022 vẫn còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng và do biến động về giá cả xăng dầu, sắt thép và một số vật liệu, kế hoạch sử dụng đất chậm ban hành nên việc kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất, lên các phương án bồi thường khó khăn hơn.

Ông Phạm Tiến Chung - Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng CHĐ cho biết, hiện nay Công ty đang thi công gói thầu số 10 đoạn cầu 308 đến cầu Dây Văng, về thủ tục pháp lý thì chính quyền địa phương đã tạo điều kiện tốt nhất, chỉ là vướng mắc nhất ở khâu giải phóng mặt bằng.

Theo đại diện lãnh đạo tỉnh Sơn La cho biết, trong 9 tháng năm 2022, tỉnh Sơn La đã phê duyệt, cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án với tổng mức đầu tư đăng ký ban đầu là 2.372 tỷ đồng. UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2022, đẩy nhanh tiến độ giải ngân ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Công tác quản lý đầu tư xây dựng được quan tâm, công tác thẩm định, thẩm tra dự toán đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo quy định. Thực hiện thu hồi, điều chuyển vốn của các dự án chậm tiến độ, có kết quả giải ngân thấp sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Sơn La tập trung xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo thẩm quyền. Tiếp tục làm tốt công tác thu hút, hỗ trợ các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Xây dựng danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn huyên Mộc Châu, huyện Vân Hồ và danh mục thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra các dự án thu hút đầu tư chưa thực hiện, chậm thực hiện so với tiến độ đăng ký theo chủ trương đầu tư đã được cấp, kịp thời xử lý các dự án vi phạm pháp luật về đầu tư theo quy định.

Phượng Nguyễn – Huy Trung