Sơn La: Thu NSNN 10 tháng tăng 25,3%

Gốc
(Chinhphu.vn) - Theo Cục Thuế Sơn La, tổng thu NSNN tháng 10/2013 ước thực hiện 210 tỷ đồng, đạt 105% dự toán tháng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa

Lũy kế 10 tháng, ước thực hiện 1.734 tỷ đồng, đạt 102% dự toán pháp lệnh, đạt 96,3% dự toán HĐND tỉnh, tăng 25,3% so cùng kỳ. Trong đó có một số khoản thu đạt kết quả khả quan.

Thu từ doanh nghiệp nhỏ Trung ương, ước thực hiện tăng 46% so cùng kỳ, thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 41,5%, thuế thu nhập cá nhân tăng 23,8%, thu lệ phí trước bạ tăng 30,5%...

Trong tháng 11/2013, Cục Thuế Sơn La tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp quản lý thu ngân sách, phấn đấu thu đạt trên 160 tỷ đồng.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành được kế hoạch; tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ, thường xuyên sự biến động của các khoản nợ, chỉ đạo các đơn vị tích cực rà soát số thuế nợ đọng lớn, áp dụng các giải pháp thu hiệu quả đúng quy định; tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ tư vấn pháp luật về thuế; phát động thi đua nước rút trong toàn thể cán bộ công chức ngành thuế để phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013.

Minh Trường

Tin nóng

Tin mới