Sơn La: Xây dựng đền thờ Trần Nhân Tông

Gốc
Dự án xây dựng khu công viên văn hóa lịch sử và đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại Thành phố Sơn La sẽ là một điểm nhấn có giá trị về văn hóa, lịch sử, tâm linh tại Tây Bắc Việt Nam.

Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Chính phủ vừa có Công văn gửi Bộ VH,TT & DL, UBND tỉnh Sơn La và Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam thông báo về dự án xây dựng Khu công viên văn hóa lịch sử và Đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh ý tưởng dự án xây dựng Khu công viên văn hóa lịch sử gắn với Đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La như đề nghị của Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam, đồng thời yêu cầu Trung tâm này làm việc cụ thể với Ban Tôn giáo tỉnh Sơn La và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng ngôi đền để phù hợp, hài hòa trong tổng thể khu công viên văn hóa lịch sử. Bên cạnh đó, việc lập dự án phải dựa trên cơ sở khả năng cân đối vốn của địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác; lấy ý kiến thẩm định của Bộ VH,TT & DL về quy mô và nội dung chuyên môn của dự án theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và phê duyệt theo thẩm quyền.

Dự án xây dựng khu công viên văn hóa lịch sử và đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại Thành phố Sơn La sẽ là một điểm nhấn có giá trị về văn hóa, lịch sử, tâm linh, có giá trị giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục tinh thần đoàn kết các dân tộc; giáo dục truyền thống "uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh người hiền tài… cho các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau.

Đức vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308) là vị Vua nhân từ, trí tuệ, một nhà chiến lược tài ba, luôn nêu cao ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, hết lòng vì nước vì dân. Trong chiến đấu thì kiên cường, mưu lược. Trong hòa bình thì dành hết tâm sức, tìm kế sách khoan hòa trong nhân dân, đề ra chính sách dưỡng dân, an dân để xây dựng, mở mang đất nước. Người ra sức chăm lo việc nông tang cày cấy, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân; mở mang dân trí, chiêu dụ nhân tài, khuyến khích thi cử, phát triển văn hóa. Trong xử thế thì nghiêm khắc với những việc làm sai trái của vua quan, quần thần, kể cả với con mình khi đã làm Vua; khoan thứ cho người có lỗi đã biết hối cải, xóa bỏ mọi tỵ hiềm, tập hợp mọi người chung tay xây dựng đất nước…

Ông cũng là người có công sáng lập, phát triển Thiền phái Trúc Lâm trong đạo Phật ở Việt Nam. Vì vậy, ông là người duy nhất được người dân tôn kính gọi là Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngoài ra, ông cũng là một nhà sáng tác và là tác giả của nhiều tác phẩm về Phật học cũng như nhiều bài thơ Thiền xuất sắc trong dòng văn học thời Lý-Trần.

Minh Duy

Tin nóng

Tin mới